MTÜ Piiriveere Liideri üldkoosolek toimub 10. detsembril

Head Piiriveere Liider liikmed,

olete palutud 10. detsembril algusega kell 16.00 Piiriveere Liideri üldkoosolekule. Koosolek toimub Meremäel, Kirsi talos

Päevakord:

  1. Avaliku sektori esindajate kinnitamine juhatuse liikmeks
  2. Kohapeal algatatud teemad

Pärast koosolekut jätkame õhtut vabas õhkkonnas.

Kui liikme seadusejärgsel esindajal ei ole võimalik koosolekul osaleda, siis võib saata ennast asendama kirjaliku volikirjaga esindaja (volikiri palun saatke enne koosolekut piiriveere@piiriveere.ee). NB! ELÜPS § 69 lg 4 kohaselt võib kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana.

Palun teil oma osalemisest märku anda hiljemalt 4. detsembriks doodle's.

Koroonaviiruse levikut arvestades palume - jää koju, kui oled haige, sul esineb mistahes haigussümptomeid või oled olnud lähikontaktis COVID-19 haigega. Kui viiruselevik meie piirkonnas suureneb, siis kaalume otsuse vastuvõtmist üldkoosolekut kokku kutsumata (MTÜS §22¹).

 

Heade soovidega

Endla Mitt

MTÜ Piiriveere Liider

tel 512 7160

e-post: endla@piiriveere.ee

www.piiriveere.ee