"Misso valla kultuuri maraton" Misso Vallavalitsus

Maraton: MTÜ Taarka Pärimusteater etendused ( nt "Mara´atsäuk", "Petserimaa igatsus") ja lühietendused ning teatrimängud, kontserdid ja DJ-d. Vajalikud reklaamplakatid, ajalehe ja raadio reklaam.

Kultuurimaratoni eesmärgiks oli valla kultuurielu sisukamaks ja elavamaks muutmine ja tuua lähemale erinevaid nimesid kultuurimaastikus pakkudes elanikkonna erinevatele vanusegruppidele mitmekesiseid kultuurielamusi. Suurenes kultuuriüritustel osalejate arv ja valla kultuurikalendrisse lsiandus huvitavaid sündmusi.

Toetus: 7 134,30 eurot