"Laserdisain." MTÜ Seto Infoselts.

2009.aastal, kui MTÜ Seto Infoselts projektitoetuse taotluse esitas, puudus Setomaa noortel ja ettevõtjatel avalikult kätte saadav võimalus oma ideede ellu viimiseks kasutada kaasaegseid ja kõrgtehnoloogilisi seadmeid. Seetõttu sai projekti eesmärgiks tutvustada huvilistele laserdisaini võimalusi läbi iganädalaselt toimuvate töötubade ning pakkuda võimalust kokkulepitud aegadel Meremäe noortekeskuses laserpinki kasutada.

Projektitoetuse abil soetati CNC laserlõikepink. Laserdisaini ring toimub ajavahemikus september 2010 kuni märts 2012 ning on osavõtjatele tasuta. Projekti tulemusena paraneb õpilaste motivatsioon õppimiseks IT valdkonnas ning suurenevad huvitegevuse võimalused. Lisaks loob laserlõikepingi soetamine kohalikele ettevõtjatele võimaluse arendada oma disainilahendusi.

Toetuse summa: 8 820 € (138 003 kr)

Videolugu ETV2 saatesarjas Ilus maa - Meremäe valguspildid