"Külavanemate koolitamine." MTÜ Räpina Omaalgatus.

Investeeringu sisu: Räpina valla külavanemate koolitamine, õppereisil osalejate majutamine ja toitlustamine, bussitranspordi korraldamine 2-päevaseks õppereisiks Märjamaale.

Toetuse summa: 6 240,78 eurot