"Kogukonnamaja renoveerimine ja ühitegevuseks vajalike vahenditega varustamine, I etapp." EAÕK Räpina Sakariase ja Elisabet

Räpinas, Apteegi tänaval asuv vana kauplusehoone on EAÕK Räpina koguduse käsutuses olnud alates 2006.a lõpust. 2007.a alates on seda hoonet kasutatud koostöös MTÜ-ga Koostöö- ja Arenduskoda Võhandu nii kogukonna kooskäimise kohana kui ka erinevate ürituste läbi viimise kohana. Näiteks 2008.aasta suvel toimus hoones Nikolai Pätsi isikunäitus ja ürituste sari „Avastades Nikolai Pätsi“, toimuvad ka laste huviringid jpm. Kuna hoone olukord oli halb, siis vajati vahendeid nii selle renoveerimiseks kui ka sisseseade soetamiseks. Antud projekti käigus toetati järgmisi tegevusi:

• kütteseadmete paigaldus;

• saali varustamine ürituste läbiviimiseks istmete ning esitlus- ja helitehnikaga.

Toetuse summa: 10 015,21 € (156 704 kr)