"Klienditeeninduskeskuse koduleht." OÜ Arvuti Traumapunkt.

Projekti tulemusena tekkis Arvuti Traumapunkt OÜ-l võimalus pakkuda oma senistele klientidele keskset ServiceDesk teenust, mille käigus registreeritakse klientide poolsed pöördumised ning mõõdetakse nende lahendamise aega. Läbi klienditeeninduskeskuse kodulehe on võimalik pakkuda kasutajatele kaughaldust probleemide lahendamisel. Seeläbi tõuseb pakutava teenuse kvaliteet. Antud koduleht on intsidentide halduseks ülesse ehitatud ITIL printsiipidest lähtuvalt ja võimaldab rakendada ka konfiguratsioonihaldust, probleemihaldust ja muudatuste haldust.

Antud lahenduse kasutamine on oluline keskmise suurusega ettevõtetele (üle 50 arvuti) ja suurettevõtetele (üle 250 arvuti). Antud klienditeeninduskeskuse koduleht annab võimaluse osaleda riigihangetel, mille eesmärgiks on osta IT hooldusteenust suurettevõtetele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Klienditeeninduskeskuse kodulehe kasutusele võtmine on meie usaldusväärsust tõstnud klientide silmis ning seeläbi on meie kliendibaasi lisandunud enam kui 100 arvutit, mida me tänasel päeval ei hooldaks ilma Leader programmi abita.