Tasuta konverents: “Turundamine – kaubamärgi loomine ja selle turule toomine”

11.10.2019

Tasuta rahvusvaheline ühistegevuse konverents: “Turundamine – kaubamärgi loomine ja selle turule toomine”

Eesti Maaülikooli aula (Fr. R. Kreutzwaldi 1A, Tartu 51014).

Eesti Maaülikool ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldavad “Teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse tegevusvaldkonnas” raames tasuta rahvusvahelise konverentsi teemal: Turundamine – kaubamärgi loomine ja selle turule toomine. Antud programm kestab aastani 2020 ja selle raames toimub mitmeid infopäevi, täienduskoolitusi, õpiringe, konverentse ning ettevõtete külastusi nii Eestis kui ka välisriikides.

11.10.2019 konverents on tasuta kõigile ühistegevuse huvilistele.

Päevakava:

09:30-10:00 Registreerimine ja tervituskohv

10:00-10:10 Avasõnad – prof. Rando Värnik (Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi professor ning ühistegevuse pikaajalise programmi eestvedaja) ja Olav Kreen (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees)

10:10-10:15 Tervituskõne – Mait Klaassen (Eesti Maaülikooli rektor)

10:15-10:30 Tervituskõne – Mart Järvik (Eesti Vabariigi maaeluminister)

10:30-11:15 Umberto Di Pasquo – „Ülevaade Euroopa põllumajandusühistutest. Ühistu kaubamärgi tähtsus avalikes suhetes ja lobby-tegevuses.“/“ Overview of European Agri-Cooperatives. Importance of Communicating Their Brand Attributes in Public Affairs. (Copa Cogeca poliitikanõunik ühistute alal, EL)

11:15-12:00 Prof. Dr. Julian Voss – “Põllumajandusühistute madal eelarve ja turundamine – teadmised teadusest ja praktikast”/Low Budget and Viral Branding for Agribusiness Cooperatives – Insights from Science and Practice” (Göttingen´i Ülikool, Saksamaa)

12:00-13:00 Lõuna

13:00-13:45 Asso Lankots – „Omaniku väärtustest lähtuv brändi arendamine Lantmännen Unibake ja Leiburi näitel“ (Lantmännen Unibake Fresh Bread Baltics juht, AS Leibur juhatuse liige)

13:45-14:30 Dan Mikkin ja Priit Põllumäe – „Metsaühistu katusbrändi loomine: kuidas näha puude tagant metsa“ (Brand Manual OÜ ja Metsaühistu)

14:30-14:50 Kohvipaus

14:50-15:10 Joel Ostrat – „Brändimine läbi persooni“ (MaitseElamused ja Gustav Grupp)

15:10-15:30 Meelis Mõttus – „Turunduse võlud ja valud“ (OÜ Lõunapiim ja Metsavenna Turismitalu OÜ)

15:30-16:30 Arutelu:

Hardo Pajula, Edmund Burke´i Seltsi eestvedaja ja Estonian Business Schooli vaba majandusmõtte professor;

Umberto Di Pasquo, Copa Cogeca poliitikanõunik ühistute alal;

Prof. Dr. Julian Voss, Göttingen´i Ülikool;

Asso Lankots, Lantmännen Unibake Fresh Bread Baltics juht ja AS Leibur juhatuse liige;

Dan Mikkin, Brand Manual OÜ;

Priit Põllumäe, Metsaühistu;

Meelis Mõttus, OÜ Lõunapiim ja Metsavenna Turismitalu OÜ;

moderaator: Olav Kreen, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees.

16:30-16:35 Lõppsõna – Olav Kreen (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees)

Konverentsi modereerib Olav KreenEesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees.

Eelregistreerimine on võimalik järgneval lingil: registreeru

Konverentsi korraldamist toetatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist. On olemas sünkroontõlge inglise keelest eesti keelde. Lisainformatsioon: programmi assistent Liis Võlli, liis.volli@emu.ee, +372 51 92 9840.

Eelregistreerimine toimub kuni 07.10.2019. Registreerimisel esitatud isikuandmed edastatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile, kuna ühistegevuse teadmussiirde pikaajalise programmi tegevusi toetatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

NB! Eelregistreerimine on tingimata vajalik!

Koostöös teeme paremini!

yhistegevus.emu.ee

facebook.com/yhistegevus

instagram.com/yhistegevus

Lisainfo: pikk.ee

Piiriveere Liider asutati mittetulundusühinguna 30. märtsil 2006. aastal Eesti kagupiiri äärse piirkonna elu arendamiseks. Meie tunnuslause „Piiritu Piiriveere“ kannab edasi piirkonnaülest ideed areneda pidevalt ning koos töötades edasi.

Tegevuspiirkonna ühtsus väljendub väga tihedalt koos eksisteerinud kultuuri-ruumis, ajaloolises pikaajalises läbikäimises, paiknemises Eesti-Vene piiri ja Lämmijärve ääres, Seto ja Võru kultuuri läheduses ning sarnases sotsiaal-majanduslikus olukorras.