Kahepäevane „Arengukava koostamise" koolitus

25.01.2019

Koht: Piiri tn 5, Põlva

Ootame osalejaid kahepäevasele „Arengukava koostamise" koolitusele

Koolitused toimuvad 25. jaanuaril ja 15. märtsil kell 10.00 – 17.15 jalgpalliklubi „Lootos" seminariruumis (Piiri tn 5, Põlva). Koolitajateks on Ivika Nõgel ja Margus Timmo (MTÜ Partnerlus).

Koolitustele ootame kõiki ühinguid, kes soovivad oma arengukava uuendada või seda koostada. Ühest ühingust võib tulla koolitusele kuni kolm esindajat.

Esimesel koolituspäeval räägitakse arengukava planeerimise põhialustest ja õpetatakse, kuidas olukorra kirjeldamiseks vajalikke andmeid koguda, vajaduste kaardistamise erinevaid meetodeid ja viise, kuidas koostada visiooni ja valida võtmevaldkondi. Kahe koolituse vahelisel ajal peab osaleja korraldama küsitluse või arutelu oma kogukonnas ja selle põhjal visiooni ja võtmevaldkondade sõnastama.

Teisel koolituspäeval õpitakse SWOTi sõnastama, eesmärke püstitama ja tegevuskava koostama. Kodutööna tuleb arengukava eesmärgid kirja panna ja tegevuskava koostada. Koolitajad annavad kirjalikule kodutööle ka hinnangu.

Koolitus on tasuta, lõunasöögi maksab iga osaleja ise (hotell Pesa restoranis, maksab alla 5 euro).

Koolitusel osalemiseks täida ankeet aadressil https://goo.gl/forms/wR6MzDtpHFNCYD1n1. Kirjas palume kirjeldada ühingut, arengukava hetkeseisu (kas vajab uuendamist või seda ei olegi).

Lisaks tuleb arvestada, et esimesele koolituspäevale tulles on eelnevaks kodutööks kirja panna oma organisatsiooni või kogukonna peamised vajadused ja probleemid. 

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 

Kaisa Tammoja
SA Põlvamaa Arenduskeskus
vabaühenduste konsultant/projektijuht
Tel: +372 510 9433
kaisa.tammoja@polvamaa.ee
www.polvamaa.ee/pak