Kagu-Eesti LEADER tegevusgruppide ühisseminar

16.10.2018

kl 12:00

Koht: Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskus

Kutse


Austatud Piiriveere Liideri juhatuste liikmed ja tegevmeeskond!


Eesti Leader Liit palub teid kõiki ühiselt arutama LEADER tuleviku üle seminaril "Multifondid – kas hää mõte?" 16. oktoobril 2018 Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskuses.

Seminar on osalejatele tasuta.
Palume oma osavõtust teatada 11. oktoobriks aadressile endla@piiriveere.ee või tel 512 7160 Endla Mitt.