Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas infopäev Võrus

22.03.2018

Koht: Navi seltsimaja, Võrumaa

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab algusega 10.00 tasuta infopäevad MAK meede 6.4

„Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas"  tutvustamiseks.

Meetme eesmärk on soodustada keskustest eemale jäävates piirkondades maaettevõtlust ning  töökohtade loomist.

Eelnõu olulisem muudatus on toetuse saajate sihtgrupi laienemine. Toetust saavad  taotleda ka riigi valitseva mõju all olevad äriühingud, mittetulundusühingud või sihtasutused, kes tegelevad põllumajandusliku tegevusega. Meetme sihtgrupp on mikroettevõtjad, kes on tegutsenud vähemalt 2 majandusaastat ning kelle aastane müügitulu on üle 4000 euro. Toetust saab taotleda investeeringuteks, mida tehakse maapiirkonnas.

Lektorid on maaeluministeeriumi ja PRIA töötajad.

Teemad:

  • Meetme määruse ning määruse muudatuste tutvustamine - Elar Neito ja Allar Korjas (MEM)
  • Toetuse taotlemine e-teenuse keskkonnas ja probleemidest kuludokumentide täitmisel –  Kadri Väär (PRIA)

Ettekanne: Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetus - Allar Korjas
 

Registreerimine www.pikk.ee kaudu:

Navi https://goo.gl/forms/EL4z9Pz3funhFmCj1

 

Palume eelistada registreerimist www.pikk.ee sündmuste kalendri kaudu. Registreeerida võib ka  merry[A]kodu.ee ning 736 6955.