"Käsitööalane koolitussari huvijuhtidele." MTÜ Seto Käsitüü Kogo.

Investeeringu sisu: Käsitööalase koolitussarja korraldamine huvijuhtidele. Projekti "Käsitööalane koolitussari huvijuhtidele" raames kohvipauside korraldamine.

Projekti eesmärk oli välja koolitada 10-15 traditsioonilise käsitöö huvijuhti. Koolitusele võeti 15 õppurit, kellest Viljandi Kultuuriakadeemia tunnistuseni jõudsid 12. Koolitus oli kõrgetasemeline. Muu hulgas õpiti kahte Setomaale väga iseloomulikku käsitöötehnikat - seto värvilist niplispitsi ja seto naise peavöö kudumist. Need tehnikad olid unustusse vajumas, aga tänu koolitusele on nüüd piirkonnas juures inimesi, kes on vastavad tehnikad algtasemel omandanud.

Toetuse summa: 11 451.87 eurot