"Kaasaegsed sportimisvõimalused Meremäe vallas". Setomaa Vallavalitsus

Investeeringu sisu:  

Meremäe ja Obinitsa küla spordiväljakutele välijõusaalide rajamine.

Meremäele ja Obinitsa külla rajati atraktiivsed välitreeningalad. Seega parandati kogukonnas sportimisvõimalusi ning muudeti elukeskkonda konkurentsivõimelisemaks. Investeeringuga parendati elanikkonna sportimistingimusi ning muudeti piirkond atraktiivsemaks.

Toetuse summa: 8 314,52 eurot

www.setomaa.kovtp.ee

Facebook: Setomaa vald