"Huvitegevuse arendamine Miikaeli koguduse päevakeskuses" EELK Räpina Miikaeli Kogudus

Investeeringu sisu: päevakeskuse laiendamine.

Huvitegevuse võimaluste suurendamiseks on välja ehitatud päevakeskuse II korrus.

 

Toetuse summa: 12751,40 eurot