"Huvitegevus Hanikase külakeskuses." MTÜ Orava Maanaiste Selts.

Leader meetmest toetati projekti:

õmblusseadmete ja tarvikute soetamisel;
kaalu SW-10, digitermomeetri WT-1 ja saumikseri VVC400 soetamisel õppekööki;
liivavärvi tegemise, toiduvalmistamise ja õmblemise huvitegevuse projektijuhtimisel Hanikase külakeskuses;
projekti tähistamiseks vajaliku sümboolika soetamisel;
koolituse "Piusa liiva baasil värvi valmistamine ja värvimisõpetus" läbiviimisel;
toiduvalmistamise koolitus-huvitegevuse läbiviimisel;
õmblemise koolitus-huvitegevuse läbiviimisel.

Toetuse summa: 12 780,12 € (199 965,42 kr)