"Arbi valmistamise koolitus." MTÜ Loona Helü.

Investeeringu sisu: Arbi ehk šamaanitrummi valmistamise koolituse korraldamine.

Arbi ehk Eesti śamaanitrummi valmistamise koolitus pakkus piirkonna elanikele võimaluse sisustada oma vaba aega  sellise huvitegevusega, mis arendas käelist tegevust ning elavdas ja kinnistas huvi Eesti pärimuskultuuri vastu.

Koolituse läbis 10 inimest.

Toetuse summa: 1 932.65 eurot