"Aktiivne ja tegus noor - piirkonna arengu alustala" Orava Noorteklubi Tegijad MTÜ

Investeeringu sisu: Helitehniliste vahendite soetamine ja diskori- ja helitehnika kasutamise koolitus.

Projekti käigus läbis koolitustegevuse 12 noort.

Toetuse summa: 7443,78 eurot