"2018. a suvel rahvusvahelise tantsufestivali ja -lavastuse korraldamine" Kagufest MTÜ (2018-2020)

Eesmärgid

Projekti eesmärgiks on tutvustada välisrühmadele Lõuna-Eestit, Eesti tantsukultuuri, elavdada Räpina kultuurielu ja majandust. Projektiga soovitakse anda võimalikult paljudele kohalikele Räpina ja Kagu-Eesti ettevõtjatele võimalus festivali korraldamisel kaasa lüüa (Aapo Ilvese näidendid ja muusika, Räpina Kammerkoor, kohaliku turismitalu poolt festivalil osalejatele pakutavad vaba aja veetmise võimalused).

Tegevussuunad

Nädal aega kesteva festivali läbiviimine, kus õpitakse ühiselt etenduse koreograafiat, samas tutvustab iga riik oma tantse ja oma riigi traditsioone. Festival kulmineerub kolme etendusega.

 

Tulemused

  • On loodud esmased sidemed partneritega ja kooskõlastatud mõningad punktid. Kitsaskohaks on hetkel partnerite pakutavate võimaluste optimaalne kasutamine.
  • Eeldatava koostöö tulemusena tekivad kontaktid ja võimalused edaspidisteks kultuurisündmuste arendamiseks piirkonnas.
  • Jätta ajalooliselt tähtis jalajälg Räpina kihelkonna kultuurielu rikastamisel.

 

Partnerid

SA Räpina Inkubatsioonikeskus

Räpina Valla Kultuurikeskus